Podotherapie Nöllen

Podotherapie Nöllen

Kwaliteit

Kwaliteitswaarborging
Podotherapeuten zijn erkende paramedici en voldoen aan een groot aantal kwaliteitseisen.
Ze worden regelmatig op hun functioneren en kennis getoetst. Daarnaast zijn ze ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten

NvvP: lid van Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten, www.podotherapie.nl

NvvP: lid van Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten, www.podotherapie.nl

Kwaliteitsregister paramedici

De podotherapeut(en) van Podotherapie Nöllen hebben naast de basisregistratie ook periodiek geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici. Dit houdt in dat zij niet alleen hun diploma hebben behaald maar ook voldoen aan de vereiste bijscholing.

Lees meer: Kwaliteitsregister paramedici

Kwaliteitsregister: KP ( Kwaliteitsregister Paramedici )
www.kwaliteitsregisterparamedici.nl
Kwaliteitsgeregistreerd 2005 – 2010
Nr. 49901012796

Visitatie als kwaliteitsborging
De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten heeft een vijf-jaarlijkse visitatie, met een positieve beoordeling, verplicht gesteld voor haar leden. Middels deze kwaliteitstoetsing wordt de kwaliteit van de geleverde zorg bewaakt en verbeterd. Podotherapie Nöllen heeft voor de visitatie een score van 79% behaald.

Lees meer: Visitatie als kwaliteitsborging

 

Contact

Podotherapie Nöllen

Postelpark 17
5711 JE Someren

0493 479050

mail@podotherapie-nollen.nl
logo

Podotherapie Bep Nöllen 2011
Design and hosting by Henk ICT Services